Categorie: Uncategorized

Petear

Samar, op in hôf earne yn Fryslân.   ‘Goeie. Jo ha der moai waar by.’ ‘Ja, it is in pracht. Ik tocht, lit my de stien noch mar even in kear skjinmeitsje foardat de winter komt.’ ‘Komt dy… Read More

Facebookfreon

Leave Elske Hy wie my ek al ûntfallen, dy mister X. It is al wer in skoft lyn, mar troch dyn wrede post op Facebook fielde ik wer wat ik doe fielde. De skerpe pine, it beroerd fan… Read More

Iepenloftspul Jorwert 2016

Londen ‘68 God mei der dan neffens Geert Mak út ferdwûn wêze, dochs waard er yn de notaristún yn Jorwert sneontejûn in oantal kearen mei klam in berop op de hegere macht dien om regaad te hâlden. It… Read More

De post simmershit

Ferline jier skreau ik dizze kollum. Ut resinte saken docht bliken dat er noch tige aktueel is. Ek dit jier wer. Bleehhh… Post Fakânsje Disoarder Kinne jim it fenomeen dat ik mar foar it gemak Post Fakânsje Disoarder… Read More

Sutelaksje komt werom

Fryske boeken? It glês is healfol   Alarmearjende berjochten oer it Frysk. De taal soe yn de skreaune foarm ta weismiten keard wêze. Tsja. Wa sizze dat? Wittenskipper Han van der Velde (whats in a name, der is… Read More

In pear foto’s mei in ferhaal út Siberië

Jenisej De sille grif in soad Friezen wêze dy’t nea yn harren libben sa gek wurde sille dat se pikefel krije by it sjen fan in rivier. Ik hear net by dy grutte groep normale minsken. Ik hie… Read More

It mearke fan de guos

  Tafal bestiet net Der wie ris in man. Hy wie hast fjirtich en stie op in krúspunt yn syn libben. Wat soe er eins wurde as er grut wie, spoeke him troch de holle. Soe er om… Read More

Fragmint út Guozzeflecht

Норильск Wêrom, sille jim sizze, wêrom in fragmint út myn debútroman op Stikelstekker? No, as jimme dat witte wolle, soe ik moarnier mar even nei Omrop Fryslân harkje. Want dy hat de echte primeur. 06.45 live op de… Read More

Papierstoring achterklep. Verwijder papier en klik OK

Vrolijk Pasen   Papierstoring achterklep. Verwijder papier en klik OK. Hmmm. Gjin papier te sjen, net yn de foarste en yn de achterste klep, foarsafier’t ik yn de yngewanden fan myn Canon MX895 printer sjen koe. Yn de… Read More

Open brief aan staatssecretaris Eric Wiebes

Geachte heer Wiebes, Als ik dit schrijf is het 05.33 in de ochtend. Vandaag vier ik mijn verjaardag, ik ben 47 geworden. U hoeft mij niet te feliciteren, want ik heb al een cadeau van u gekregen. Een… Read More