Categorie: Uncategorized

Canadian rivival

Kanada hockey: Fan de flier op de souder? It is alwer in skoftsje lyn dat ik hjir wat skreaun ha. Dat komt omdat ik it aardich drok hân ha de lêste moannen. Dat is gjin ekskús, dat wit… Read More

Heit

Datums Hjoed op de dei ôf twa jier lyn wienen wy wat ferkâlden en heal. Der binne fan dy dingen dy’t je in libbenslang bybliuwe. It feit dat der snie lei op de dei dat je dochter op… Read More

Nij roaster foar de konteners yn Smellingerlân

De gemeente Smellingerlân hat in nij roaster ynfierd foar it opheljen fan de konteners. Wie it earder altyd sa dat de iene wike de grize en de oare wike de griene lege waarden, dat wie te maklik, dus… Read More

Goede foarnimmens

Bin der noch hear. Bytsje drok de lêste moannen. Drok mei fan alles, mar dêroer letter mear. It liket wol of alle jierren minder dagen krije en de dagen minder oeren. It sil der allegearre wol by hearre…. Read More

Rick

Skoalletas Potferdikke, dat wie even skrikke. in hiel libben oan muzyk kaam de lêste dagen foarby. Trije kear ha ik it genoegen hân om de man live te sjen. Mei syn synyske maat njonken him, dy’t dy fize… Read More

Gjin radio en TV hjoed

  Hjoed ha ik gjin radio oan hân. Ek ha ik de TV net brûkt. Dizze moarn ha ik wol de krante lêzen, mar dêr stie neat oer de omstannichheden fan hjoed yn, dus dêr skûle gjin gefaar…. Read More

In the year 2045

In the year 2045 Yn it jier 2045 bin ik 76, as ik it meimeitsje mei. Dat is neffens de hjoeddeistige sifers de leeftiid fan in jongkeardel. Wy wurde allegearre stokâld, de bern dy’t no yn de widze… Read More

Trump en Europa

De straf fan Toblerone No, wat in wike wie dit. It spyt my as jim op myn miening oer ien as oare ferkiezing sitte te wachtsjen, want dêr is al safolle oer skreaun en praten dat elts der… Read More

Only in Russia

Sniebalje? Yn it Sibearyske plakje Nyda docht him in frjemd natuerferskynsel foar. Nyda leit oan de mûning fan de rivier de Ob. In bekend puzelwurd.   No ha se echt wat te puzeljen, want op it strân lizze… Read More

Broer en sussendei

Neat feroare