Maand: januari 2017

Goede foarnimmens

Bin der noch hear. Bytsje drok de lêste moannen. Drok mei fan alles, mar dêroer letter mear. It liket wol of alle jierren minder dagen krije en de dagen minder oeren. It sil der allegearre wol by hearre…. Read More