Maand: april 2016

Fragmint út Guozzeflecht

Норильск Wêrom, sille jim sizze, wêrom in fragmint út myn debútroman op Stikelstekker? No, as jimme dat witte wolle, soe ik moarnier mar even nei Omrop Fryslân harkje. Want dy hat de echte primeur. 06.45 live op de… Read More