2 juny 2015

Wie der noch nijs?

 

It is 2 juny 2015.

Om 18.21.57 wie it folle moanne. Foar de measte minsken yn Fryslân wie dat net te sjen omdat de wolken it sicht op de blauwe loft ûntnamen.

It is 2 juny 2015.

Omdat de FBI syn spierballen einliks sjen liet is FIFA baas Blatter twongen om op te stappen. Foar dizze in frisse, mar de fraach is oft dy yn de mondiale fuotbalsport lang fris bliuwe sil.

It is 2 juny 2015.

Moarn begjint de finale fan de Stanley Cup. Net ien fan de beide teams hie ik yn de finale tocht. Ik sil dan ek mar net sizze hokker team ik tink dat winne sil.

It is 2 juny 2015.

Oer fiif dagen bin ik 2.5 jier fan it smoken ôf.

It is 2 juny 2015. Yn Fryslân begjinne guon al nei de fakânsjemodus-stân te evoluearjen.

It is 2 juny 2015. Yn Fryslân liket it dat de mûzepleach minder grut wurde sil as in jier lyn.

It is 2 juny 2015. Yn Fryslân is blykber gjin geskikte kandidaat te finen om in rede út te sprekken.

It is moarn 3 juny 2015. Gjin folle moanne mear, Blatter is noch oan de macht, de earste wedstriid wurdt wûn troch Tampa, ik sil moarn net smoke, net yn fakânsjemodus bedarje, gjin mûs sa grut as in oaljefant meitsje en gjin rede útsprekke.

It is hjoed 2 juny 2015. Op 30 maaie makke ik dizze foto. De moanne wie hast fol.

20150530_204613

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *